Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Močová soustava
Imunita, infekce
Dýchací soustava
Pohlavní soustava
Trávicí soustava
Pohybová soustava
Oběhová soustava
Nervová soustava
Kožní nemoci
Infekce, paraziti
Homeopatie

Máme srdce?

Česká republika je nazývaná srdcem Evropy.Pokud je skutečně srdcem Evropy, pak toto srdce chřadne pod tlakem kolektivního myšlení. Narůstání onemocnění srdce a srdečních vad u psů mě vede k hlubšímu zamyšlení nad celou problematikou srdce.
Srdce je středem srdeční čakry,oblasta lásky lidské, vesmírné, oblast přátelství.Jak jsme milý,jak jsme sympatický. Jaké mám vztahy.Z hlediska čínské medicíny je srdce v oblasti radosti a naplňování přání.
Když se zaposloucháme do rozhovorů lidí, když se kolem sebe rozhlídneme, ubývá radost. Přibývá úzkostí.Nejistoty.Konkurenční boj.Srdce je zraněné a problém s posouvá do ledvin, do druhé čakry.
Češi byli vždy vynálezci, chovatelé,množitelé, šlechtitelé. Vymýšleli,jak si zjednodušit práci,jak vylepšit chov ,jak usnadnit chov a práci a jak svůj produkt co nejlépe prodat.Doba útlaku způsobila odklon od rodiny a potlačení vztahu matka-dítě.Oslabení srdce generace 50.,60., let.Děti v jeslích, mláďata okamžitě odstavená.Materiálno vládne.Tato generace pak vychovávala další děti, které už ale byly duchovnější.Přesto jsou „postiženi“nedostatkem lásky.Konec 19.století uvolnil vztahy a aktivitu Čechů, přinesl řadu pozitivních změn, které se ale opět vymkly z rukou a na přelomu století se to projevilo vyšší nemocností. Alergie- já a mé okolí, hranice, kontakty, kůže, dýchání- jsem svobodný? Mohu se volně nadechnout?Jaké jsou mé hranice? Kdo na ně tlačí? A za vším stojí láska.
Množí se psi, Češi zásobují střední Evropu. Česká štěňata jezdí do zahraničí, produkují se jako na běžícím pásu. Kde je láska?Některé feny mohou být se štěňaty a starat se o ně, u některých ras je odchov náročný a chovatel -množitel raději dá štěňata do košíku a přikládá po 2-3 hodinách.Jiná štěňata se narodí v boudě do prodeje jsou v kotci, sice s matkou,ale bez člověka.Sociální cítění psa ke psům je sice v tomto případě lepší, než u štěňat z košíku,ale chybí sociální cítění k lidem. A Majitelé se stále diví,proč je tolik alergií,proč je tolik kožních problémů, proč je tolik onemocnění srdce a ledvin.

Veterináři doporučují vyřadit z chovu psy s atopií nebo s kožním problémem z nedostatečné imunity. Nikdo nechce vidět souvislosti,že za vším je člověk, na začátku řetězce je naše chování. Touha prosadit se , touha vydělat peníze a NEDOSTATEK LÁSKY.

V posledních měsících pozoruji ještě výraznější zhoršení. Dané tzv. krizí.
Štěňata nejdou dobře prodat,nastal výrazný nástup demodikozy-onemocnění ze slabé imunity, roztoč, který je přítomný na 98% psů, přenosný z matky, při stresu se pomnoží a způsobí těžké kožní onemocnění.Majitele panikaří,neboť veterináři by šmahem vyloučili z chovu matky i postižená štěňata. Kdo vyloučí z chovu chovatele nebo majitele bez srdce?
Většina populace si stěžuje na nedostatek. Málo peněz. Vysílají vibrace nedostatku, strachu. Úzkosti.V takovém energetickém poli se pak pohybujeme my všichni.Ti silní, zdravě myslící lidé musí vynakládat více energie na obranu svého energetického pole.
Zapokmněli jsme na radost, neumíme si hrát. Zato umíme skvěle pomlouvat- vysílat energetické jedové šípy, ubližovat sobě a litovat se, zapomněli jsme na zákon vesmíru, co vyšlu, 10x se mi vrátí zpět.
I republika má svou duši.Všeje tvořeno energií , stejnými částicemi různě vibrujícími.Tentýž základ. A kde je naše láska a úcta k přírodě?K říši minerálu, rostlin, zvířat? A samozřejmě i úcta k člověku,protože každý má své místo a poslání a svou cestu.
Na cestě k srdci a k poznání má homeopatie důležitý úkol.Energetická informace se rozběhne po drahách a harmonizuje tělo.harmonizuje celý energetický systém.Když mi pacient dáotázku, zda smí na homeopatikum sahat, odpovím mu, že jeho rodina je jeden energetický systém. Pole jednotlivců se prolínají,a tak je v rámci rodiny jedno, zda na kuličky sahají.Já jako jeich terapeut mohu na jejich kuličky také sáhnout,neboť naše pole se setkala při terapii.Potřebujeme léčit nejen jednotlivce,ale celou rodinu, pak i celé okolí,aby srdce republiky zase začlo svobodně tepat. Aby nebylo pod tlakem kolektivního myšlení úzkosti a nedostatku..Každý musí začít u sebe.
Chovatel by měl zvážit, co vkládá do štěňat. Produktivní chovatelek byl nejspíš vychováván matkou „bez srdce“. Jsou to ti mezi 35-60 lety.Nemůžeme jim to zazlívat. Snažili se prosadit.Můžeme jim nabídnout terapii matky a podporu štěňat tak, že již tím,že budou držet tutbu nebo kuličky v ruce, otiskne se do nich kousek informace. Chgovatel ví, jaké problémy se mu opakují od ochovů. Problémy s chováním? Strachy? Vady srdce? Kožní problematika?Můžeme dát lac caninum, štěňata odchovaná bez matky, malé sebevědomí, bázlivost se sklonem k agresi při strachu. Pulsatilu, oddělení od matyk po porodu, málo mateřské péče.Magnesie, opět malá péče od rodičů- psích(lidských), porucha výživy.Aconitum, strach a panika, nikdo mi nepomůže, Opium, úlek, bolest, spojení duše s tělem.
Porody bývají vedené bezohledně, doslova produktivně.Ale jsou i opačné případy. Majitel,chovatel, přehnaně pečuje o psy,neustále je sleduje.Svými obavami je naopak programuje do nemoci. Psi cítí,že jim nevěří,že to zvládnou. Jsou pod tlakem.Vzniká pocit nejistoty v sobě, malá sebedůvěra. Proč mě stále sleduje? Asi nejsem v pořádku. Asi něco dělám špatně.reakce na takové chování majitele je různá, podle povahy psa.Může skončit úzkostí, podávám arsenicum album, může skončit onemocněním srdce u silného jedince, co se pokusí prosadit, dávám aurum, může být nesamostatný,podlízavý,neschopný se rozhodnout, většinou lac caninum, vzteklý s výkyvy nálad, Ignatia.Amůže mít řadu kožních onemocní. Při řešení onemocnění psa musíme jít ke kořenům. Nejen ke kořenům vzniku života psa, k početí, za jakých okolností a jakým způsobem došlo ke spojení,ale ke kořenům rodiny. Cosi majitel dokazuje? Co si řeší?jaké měl dětství on? Jak se z toho dostal?jaké adaptační mechanismy majitel použil,aby přežil. Cítí svou identitu?Anebo utíká sám od sebe a pečuje o psa tak,aby neměl čas a možnost se zabývat sebou?Také carcinosinum má velké místo v chovatelství. Pramení z potřeby majitele dosáhnout krásy, dokonalosti, zavděčit se, prosadit se, předvést svého psa, svůj odchov jako harmonii, dokonalost, kterou sám u sebe postrádá.
Nemůžeme „dělat jen veterinu“ ani jen „homeopatii“. Lidé, zvířata, republika potřebují celostní péči!Potřebují odbloky svých strachů.Potřebují znovu najít sami sebe a zářit. Vysílat pozitivní vibrace a změnit kolektivní myšlení.
Pokud zůstaneme u materialismu, u myšlenky, že máme 1 život a ten končí,pak použijeme byliny a nižší potence na harmonizaci fyzického těla. Jakmile se fyzické tělo nastaví na správné fungování, ozve se hlas srdce a duše. Tvrdé materiální tělo neucítí své srdce a duši. Ale my můžeme přes minerální léky pacientům pomoci a hledat jeho srdce cestou terapie jiného problému.
Děti od 70.let již cítí jinak, domáhají se alternativních technik. Je to naše cesta jak pomoci jednotlivci a jak pomoci republice. Naše kuličky mohou změnit kolektivní myšlení,abychom my všichni, příslušníci všech 4 říší(minerální,rostlinně, živočišné a lidské) žili v lásce a radosti. Abychom měli svá srdce a aby republika byla skutečným srdcem Evropy plným lásky, úcty ke všem živým bytostem.

MVDr.S.Müllerová